Kontrolná etapa - zimný semester 2016/2017

pre študentov prvého roku bakalárskeho a magisterského štúdia


17. 01. 2017 15.15 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov prvého roku bakalárskeho a magisterského štúdia, aby si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v AIS-e aj v indexe získané hodnotenia a dostavili sa na kontrolu indexu na študijné oddelenie.

Študenti (1. ročníka), ktorí v zimnom semestri nezískajú 20 kreditov, budú zo štúdia vylúčení v zmysle ŠP fakulty.