Summer Game Dev 2018

Na matfyze v pondelok 2.7.2018 ráno otvorili 3. ročník letnej školy tvorby hier Summer Game Dev (SGD) 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. 7. – 3. 8. 2018.


03. 07. 2018 10.50 hod.
Od: Andrej Ferko

Na matfyze v pondelok 2.7.2018 ráno otvorili 3. ročník letnej školy tvorby hier Summer Game Dev (SGD) 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch  2. 7. –  3. 8. 2018. Štyri autorské tímy počas nej vytvoria vertical slice štyroch nových hier. Projekt podporený FPU (Fond na podporu umenia) s hlavným partnerom FMFI UK, s partnermi pre mentoring Bohemia Interactive (Bratislava) a PowerPlay Studio, je pre študujúcich stredných a vysokých škôl zadarmo. Prispievajú ktomu aj ďalší sponzori Microstep-MIS, SFÉRA, a.s., OZ SCCG i Slovenská informatická spoločnosť. Na podporu vzdelávania poskytla FMFI UK pro bono na každý deň vrátane víkendov od 7:00 do 22:00 open-space, prezývaný Skleník. V inšpiratívnom prostredí najlepšej fakulty sa stretlo 8 perspektívnych autoriek a 12 autorov budúcich hier.

Prihlasovanie sa otvorilo 23. 3. 2018 a uzatvorilo sa 13. 5.2018. Prihlásilo sa ztroch krajín 25 študentov, z čoho sa na základe portfólií vybrali študenti, dvaja z Česka, väčšina zo Slovenska.  

Postupne získajú vedomosti oefektívnych postupoch, rozvinú a osvoja si potrebné autorské i komunikačné zručnosti, ktoré skapitalizujú vo vývoji svojej vízie. Tímy budú pracovať aspoň 20 hodín týždenne. Program SGD18 na tento rok i prezentácie skorších ročníkov sú na webe akcie: http://summergamedev.sk/.

Každý tím študentov bude mať svojho mentora, ktorý bude zodpovedný za svoj tím, bude prítomný 2x týždenne 1x na spoločnom progress reporte (všetky tímy spolu) a 1x na daily standupe (tím s mentorom samostatne).

Cieľom pre študentov je vytvoriť hru vo forme vertical slice – z  aždého aspektu hry (grafika, herné mechaniky, zvuky, príbeh…) bude aspoň nejaká malá časť hotová tak, že sa použije aj vo vydanej hre. Na začiatku letnej školy bude zadaná téma, ktorej sa študenti budú musieť držať pri návrhu ich hry. Hra musí na konci obsahovať aspoň 10 minút gameplayu a neobsahovať seriózne chyby (napr. pády aplikácie, neprejditeľný level).

Výherný tím vyberie odborná porota zložená z veteránov game-dev biznisu, najsľubnejší projekt postúpi spodporou SISp na medzinárodnú prehliadku Game Developers Session 2018 (Praha). Pozvanými prednášateľmi a skúsenými mentormi sú špičkoví odborníci zherného biznisu.  Mediálnym partnerom SGD18 sa stal časopis PC Revue, ktorý prinesie podrobnú reportáž. 

Zámerom projektu je podporiť mladé talenty a vynikajúcich študentov jednej znajprogresívnejších technológií. Cena SISp pre autorov najlepšej hry i ďalšie ocenenia tvorivosti vývojárov sa udelia na Slávnostnom vyhlásení SGD18 (vstup voľný) v Impact Hub Bratislava (Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava) dňa 4. augusta 2018 o 18:00.
FB event: https://www.facebook.com/events/391987727988135/