Horizon Europe Young Observers

príležitosť pre študentov magisterského štúdia


09. 05. 2022 15.12 hod.
Od: Kristína Rostás

Nová iniciatíva s názvom "Horizon Europe Young Observers" ponúka študentom magisterského štúdia možnosť nadobudnúť jedinečné zručnosti spojené s hodnotením návrhov. To znamená, že študenti získajú priamu skúsenosť s tým, ako EÚ vyberá projekty na financovanie. Rovnako získajú prehľad o možnostiach, ktoré ponúkajú rôzne programy financovania Európskej únie.

Prihlášku môžu podať študenti, ktorí sú v súčasnosti zapísaní na magisterskom štúdiu v akomkoľvek odbore na univerzite v členskom štáte EÚ. Študenti zo znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín sú osobitne vyzvaní na prihlásenie.

Výberový proces bude prebiehať kontinuálne a zostáva otvorený až do 14. decembra 2022.

Hodnotenie prebieha online, ale v niektorých prípadoch sa môže uskutočniť aj hodnotiace stretnutie na mieste v Bruseli. V prípade účasti na mieste bude cestovné náklady, náklady na ubytovanie a denné diéty hradiť Európska komisia.

Všetky informácie a potrebné odkazy
Detailný návod k prihláseniu