Úspech študentov FMFI UK na Research Challenge 2020

Študenti bakalárskeho programu Ekonomická a finančná matematika získali 1. miesto v lokálnom slovenskom finále Research challenge organizovanom CFA Society Slovakia.


11. 02. 2020 09.50 hod.
Od: Zuzana Chladná

Globálna súťaž CFA Institute Research Challenge, ktorú organizuje medzinárodná organizácia CFA Institute, každoročne ponúka študentom vysokých škôl príležitosť zmerať si svoje vedomosti a schopnosti v oblasti finančnej analýzy a oceňovania firiem. V tomto roku sa koná už 10. ročník globálnej súťaže Research Challenge. Historicky po prvýkrát  organizovala lokálne finále na Slovensku  CFA Society Slovakia. Slovenské tímy súťažili v Bratislave, priamo na pôde firmy Microsoft, ktorej akcie študenti v tomto roku oceňovali.

Našu fakultu reprezentovali študenti tretieho ročníka študijného programu ekonomickej a finančnej matematiky Martin Bohdal, Viktória Komorníková, Richard Sokol a Michal Vester.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom kole tímy vypracovali komplexný písomný report, ktorého obsahom bola analýza firmy a príslušného odvetvia, finančná analýza, valuácia, analýza rizík a investičné odporúčanie (Buy, Hold, Sell). V druhom kole súťaže tímy  prezentovali a obhajovali svoj report v anglickom jazyku pred porotou zloženou z odborníkov z finančného sektora. Otázky porotcov v následnej diskusii preverili študentov nielen z nadobudnutých znalostí, ale aj ich schopnosti pohotovo reagovať na problémy z oblasti finančnej analýzy firmy Microsoft.

Tímu z FMFI sa súťaži  výborne darilo, medzi konkurenciou z ekonomicky zameraných fakúlt a univerzít  (FM UK, TUKE Košice, EUBA) obsadili 1. miesto.  Vítazstvo im zabezpečilo postup na EMEA regionálne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 1. - 2. apríla 2020 v Jordánsku.

Súťaž predstavuje veľmi dobrú ukážku prepojenia teórie s praxou, nakoľko ide o úlohu, ktorú bežne vypracovávajú zamestnanci investičných bánk. Našim študentom pri príprave na súťaž pomáhal ako ich mentor náš bývalý študent a v súčasnosti externý pedagóg  RNDr. Ing. Marcel Imrišek, CFA a zo strany katedry aplikovanej matematiky a štatistiky sa príprave študentov na túto súťaž dlhodobo venuje Dr. Zuzana Chladná.

Ďakujeme našim študentom a kolegom za reprezentáciu. Budeme im v apríli držať prsty v ďalšom kole súťaže. Veríme, že tento úspech povzbudí ďalších našich študentov všetkých ročníkov, aby sa aj oni do tejto študentskej súťaže zapojili.