Tomáš Vinař uspel ako výnimočný vysokoškolský pedagóg na ESET Science Awards 2019

V piatok 18. 10. 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie prestížnych cien ESET Science Award 2019, ktorých cieľom je ocenenie mimoriadnych osobností slovenskej vedy.


21. 10. 2019 08.27 hod.
Od: Martin Homola

Laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg sa stal docent Tomáš Vinař, ktorý pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK, kde sa zaoberá bioinformatikou, predovšetkým problémom spojeným so sekvenovaním genómov pomocou prvých vreckových sekvenčných prístrojov. Tieto zariadenia v budúcnosti  napomôžu napríklad rýchlej identifikácii mikrobiálnych infekcií priamo v nemocniciach a ambulanciách a, čo je kľúčový predpoklad pre nasadenie správnej, cielenej liečby. Docent Vinař je garantom študijného programu Dátová veda. Venuje sa študentom aplikovanej informatiky a bioinformatiky, úzko spolupracuje s kolegami z Prírodovedeckej fakulty. Dve funkčné obdobia aktívne pôsobil ako prodekan fakulty.  Vedie Študentský vývojový tím. Výrazný je jeho podiel na organizovaní Študentskej vedeckej konferencie. Je vynikajúcim prednášateľom a popularizátorom vedy a štúdia na našej fakulte. Za tieto a mnoho ďalších aktivít, sa ho komisia rozhodla vyhlásiť za celkového víťaza tejto kategórie.

V hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa do pätice finalistov prebojoval aj náš kolega docent Zdenko Machala z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie za svoj významný prínos v oblasti výskumu studenej plazmy. Využitie jeho výskumu je široké a možno ho využívať aj v bežnom živote pri dezinfekcii rán, sterilizácii medicínskych nástrojov či liečbe rakoviny alebo v poľnohospodárstve a pri čistení vody a ovzdušia.