Profesor Fečkan z FMFI patrí medzi najcitovanejších svetových vedcov v roku 2019

Profesor Michal Fečkan z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky získal prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers za rok 2019.


25. 11. 2019 12.19 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Vo výskumnej práci sa zameriava na kvalitatívnu analýzu diferenciálnych rovníc a dynamických systémov a ich aplikáciách. Jeho výsledky zaznamenali v roku 2019 tak vysoký počet ohlasov, že sa zaradil medzi 1% najcitovanejších vedcov na svete pracujúcich v rôznych výskumných zameraniach. Prieskum realizuje spoločnosť Clarivate Analytics z Web of Science Group a zahŕňa všetky vedné oblasti. Ocenenie je vyjadrením mimoriadneho medzinárodného uznania práce a výsledkov profesora Fečkana. Je potešiteľné, že fakulta, univerzita a Slovensko má zastúpenie v tomto prestížnom klube.

V porovnaní s inými okolitými krajinami je však nutné poznamenať, že profesor Fečkan je jediný zo Slovákov, ktorý sa v tomto rankingu nachádza. Napríklad v Českej republike je takto významne citovaných vedcov 14 v rôznych odboroch (chémia, ekológia a environmentalistika, atď), v Maďarsku jeden (fyzika), ďalej v USA 287, v Rusku 10, v Rakúsku 55, v Poľsku 6. Veríme však, že jeho výsledky a uznanie bude aj povzbudením pre ostatných vedcov na Slovensku a v budúcnosti budeme mať v tomto prestížnom rebríčku viacero zástupcov.

Výsledky o najcitovanejších vedcoch sveta