Ocenenia pedagógov a študentov pri príležitosti osláv 17. novembra

Slávnostné odovzdávanie ocenení a stretnutie vedenia s ocenenými pedagógmi a študentmi prebehlo v utorok 19.11.2019.


21. 11. 2019 12.30 hod.
Od: Soňa Gažáková

Na základe zváženia návrhov vedúcich katedier a vedenia fakulty udelil dekan prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Cenu dekana pri príležitosti osláv 17. novembra. 

Ocenení pedagógovia: 

Mgr. Martin Dovičák, PhD.
RNDr. Eduard Masár, PhD. 
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.
PhDr. Alena Zemanová
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Mgr. Karolína Mayerová, PhD.
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
RNDr. Martin Sleziak, PhD.
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Ocenení študenti: 

Bc. Adam Dej
Michaela Dlugošová
Bc. Kristína Prešinská
MSc. Jaroslav Valovčan