Nariadenie dekana FMFI UK v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou na Slovensku a šírením koronavírusu COVID-19

v nadväznosti na Vyhlásenie rektorov UK a STU prof. Števčeka a prof. Fikara k aktuálnej epidemiologickej situácií na Slovensku a opatrenia, ktoré v nedeľu 8.3.2020 prijali krízové štáby oboch univerzít.


08. 03. 2020 21.15 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Vydávam nariadenia dekana, z ktorého vyplýva, že s účinnosťou od pondelka 9.3.2020 do 21.3.2020 nariaďujem prerušiť prezenčnú výučbu študentov na všetkých stupňoch štúdia, vrátane doplnkového a rozširujúceho pedagogického vzdelávania. Doporučujem, aby pedagogický proces pokračoval v čo možno najväčšej miere napríklad prostredníctvom samoštúdia, e-learningu alebo iných vhodných foriem výučby, ktoré nevyžadujú priamy kontakt.

Ostatné časti nariadenia dekana sa týkajú organizácie vnútorného života fakulty a organizácie hromadných akcií na fakulty.

Daniel Ševčovič
dekan FMFI UK