Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (31.1.2024)

v stredu 31.1.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


26. 01. 2024 22.16 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.,

Názov: Novinky zo seminára ICFA - súčasný stav a budúcnosť časticovej fyziky

Termín: 31.1.2024, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFB)


Abstrakt:
Prednáška bude pojednávať o nasledovných témach:  

  • Status Štandardného modelu elementárnych častíc. Základné otázky časticovej fyziky.
  • Štúdie Higgsovho bozónu - súčasný stav a čo ďalej.
  • Top kvark jeho hmotnosť, testy QCD.
  • O meraní hmotnosti W bozónu, väzbovej konštanty silných interakcii.
  • O niektorých problémoch flavourovej a neutrínovej fyziky (Leptónová universalita, anomálny magnetický moment, bezneutrínový beta rozpad).
  • Nové urýchľovače.