Nukleárny seminár - Adam Sitarčík (13.12.2023)

v stredu 13.12.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


07. 12. 2023 15.42 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Adam Sitarčík

Názov: Produkcia neutrónovo deficitných izotopov astátu a radónu v reakciách úplnej fúzie

Termín: 13.12.2023, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFB)


Abstrakt:
Reakcie úplnej fúzie sú jednou z mála možností syntézy krátko žijúcich neutrónovo deficitných jadier. Produkcia a štúdium nových exotických izotopov sa však stávajú čoraz viac experimentálne náročnými úlohami. Presné teoretické výpočty očakávaných výťažkov reakcií sú preto rozhodujúce pre úspech budúcich meraní. Výška štiepnej bariéry je jedným z dôležitých parametrov vstupujúcich do teoretických výpočtov. Konfrontáciou vypočítanych excitačných funkcií s experimentálnymi dátami sme odvodili systematiku škálovania štiepnej bariéry v zložených jadrách astátu a radónu, pričom podobná systematika je už dlhšie známa z jadier bizmutu a polónia. Zaujímavosťou je, že škálovanie bariéry v prípade veľmi neutrónovo deficitných jadier bolo výrazne vyššie než predikoval trend. Mohol by to byť náznak kvázi-štiepenia potláčajúceho produkciu jadier? Prezentované budú aj novozískané dáta a výsledky pre veľmi neutrónovo deficitné izotopy astátu.