Šoltésove dni 2023

Členovia Oddelenia didaktiky fyziky KDMFI organizovali v dňoch 19. – 20. októbra 2023 na FMFI UK odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.


24. 10. 2023 18.57 hod.
Od: Tünde Kozánek Kiss

Odborná konferencia Šoltésove dni 2023 sa pre učiteľov základných a stredných škôl uskutočnila v dňoch 19. – 20. októbra 2023 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Konferenciu organizovalo Oddelenie didaktiky fyziky KDMFI.

Tento rok sa jej zúčastnilo 114 učiteľov z celého Slovenska. Konferencia sa už tradične uskutočnila formou dielní, ktoré boli doplnené odbornými prednáškami.

Pozvanú prednášku mali Mgr. Peter Bílik s témou Rozprávajte sa s budúcnosťou: Kľúč k novej vzdelávacej paradigme, prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., ktorý pripravil pre účastníkov prezentáciu s názvom Energia vetra. Nasledovala doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD., ktorá hovorila o téme Obnoviteľné zdroje energie trocha inak. Poslednú prednášku zabezpečil Mgr. Samuel Kováčik, PhD., ktorý sa venoval otázke Začína storočie elektromobilov?

Krátke príspevky mali dve účastníčky konferencie, RNDr. Sabina Lehocká, PhD. s témou ITER – fúzia vo vyučovaní fyziky, a Mgr. Karolína Šromeková, PhD. s témou Ako naučiť žiakov zvoliť vhodný spôsob zobrazenia dát?

Prvý deň konferencie dielne zabezpečili prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., ktorá sa so svojimi kolegyňami venovala výučbe fyziky pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami s využitím rozšírenej reality. Učitelia mali možnosť diskutovať o AI vo vyučovaní fyziky v rámci dielne, ktorú pripravovali učitelia PaedDr. Jakub Čevajka, PhD. a Mgr. Ondrej Székely. PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. pripravil pre učiteľov jednoduché, ale aj náročnejšie aktivity na tému magnetizmus. Učitelia sa ďalej venovali vyšetreniu u detského lekára v rámci dielne s doc. PaedDr. Ľubomírou Valovičovou, PhD.

Druhý deň konferencie dielne zabezpečili zamestnanci, doktorandi a bývalý študent našej fakulty. Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. pripravil tému kvapkový mikroskop, doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD. spolu so svojim doktorandom Mgr. Ladislavom Janigom sa v rámci dielne zaoberali mostami. Mgr. Tatiana Sukeľová spolu so svojou školiteľkou doc. PaedDr. Klárou Velmovskou, PhD. predstavili typ fyzikálnej hry, pomocou ktorej je možné žiakov podnietiť k experimentovaniu. V dielni s PaedDr. Jarierom Wannousom, PhD. sa učitelia venovali meraniu Planckovej konštatny LED diódami.

Celý program konferencie, materiály z jednotlivých prednášok a dielní, a fotky z konferencie môžete nájsť na webovej stránke konferencie

Všetkým zúčastneným učiteľom, prezentujúcim, a študentom, ktorí nám pomáhali počas konferencie, ďakujeme a tešíme sa opäť na stretnutie o rok!