Rektorské voľno (5.4.2024)

v piatok 5.4.2024


27. 03. 2024 13.24 hod.
Od: Kristína Rostás

Oznamujeme všetkým študentom, že rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. z dôvodu podpory účasti v druhom kole prezidentských volieb udeľuje všetkým študentom UK na deň pred voľbami 5.4.2024 rektorské voľno.