Opustil nás prof. Andrej Plecenik

vo štvrtok 23. februára 2023 nás vo veku 65 rokov opustil náš vzácny kolega, učiteľ a priateľ profesor RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.


26. 02. 2023 16.00 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Vážené kolegyne a kolegovia, 

s hlbokým zármutkom som včera prijal správu, že nás po krátkej, ale ťažkej chorobe navždy vo veku 65 rokov opustil náš vzácny kolega, učiteľ a priateľ profesor RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. Celý svoj život venoval rozvoju experimentálnej fyziky a stal sa tak vedúcou osobnosťou rozvoja tejto vednej disciplíny na Slovensku a vo svete. Svoje odborné pôsobenie započal na Slovenskej akadémii vied, kde pôsobil ako jej vedecký tajomník. Neskôr prešiel na našu fakultu a zaslúžil sa o rozvoj Katedry experimentálnej fyziky, ktorú dlhé roky aj úspešne viedol. Bol členom viacerých vedeckých grémií fakulty i univerzity. Rozhodujúcou mierou prispel k vybudovaniu moderných laboratórií experimentálnej fyziky, ktoré sú chválou a pýchou našej fakulty a univerzity. 

"Ten, čo sa len učí, ale nezačne praktizovať, je ako ten, čo len orie a orie, ale nikdy nič nezasadí.", Platón. Profesor Plecenik nám zanecháva významné vedecké a organizačné dielo, ktoré si veľmi vážime a na ktoré sa budeme snažiť naviazať a ďalej ho rozvíjať. 

Posledná rozlúčka s profesorom Plecenikom bude vo štvrtok dňa 2.3.2023 o 11:45 hod. v Krematóriu v Bratislave.


Daniel Ševčovič,
dekan