Informatický deň 2023

6. októbra 2023 sa v priestoroch fakulty uskutočnil ďalší ročník stretnutia učiteľov informatiky na základných a stredných školách pod taktovkou Oddelenia didaktiky informatiky KDMFI FMFI UK.


19. 10. 2023 07.41 hod.
Od: Michal Winczer

6.10.2023 sa uskutočnil prezenčne informatický deň, ktorý bol určený učiteľom informatiky na ZŠ a SŠ. Akciu organizovali pracovníci ODI KDMFI FMFI UK (Daniela Bezáková, Lucia Budinská, Karolína Míková, Michal Winczer a pomáhalo asi 12 študentov). 

Program obsahoval pozvanú prednášku absolventky našej fakulty doc. RNDr. Gabriely Lovászovej, PhD. z Pedagogickej fakulty v Nitre Kritické myslenie: Výzva pre vyučovanie informatiky, workshopy a krátke príspevky na rôzne témy, ktoré si pripravili väčšinou bývalí študenti našej katedry. Medzi nimi aj praktické využitie otvorených dát vo vyučovaní programovania na SŠ, Code Jumper-detský jazyk na programovanie melódií a zvukových príbehov a mnoho ďalších. Súčasťou bola aj diskusia "Na čo nás univerzita (ne)pripravila". Detaily o podujatí vrátane kompletného programu nájdete na stránke podujatia. Väčšina príspevkov bola nahrávaná a účastníci sa k nim môžu podľa potreby vrátiť. 

Zaregistrovalo sa 90 učiteľov (vzhľadom na rekonštrukciu priestorov bol počet možných registrácií obmedzený) základných a stredných škôl z celého Slovenska, z ktorých sa väčšina aj zúčastnila. Účasť na podujatí bola spoplatnená sumou 7 Eur. 

Účastníci hodnotia akciu pozitívne a veríme, že načerpali inšpiráciu na zaujímavé aktivity, ktoré môžu zrealizovať so svojimi študentami, pripadne obohatiť svoje vyučovacie hodiny.

Fotogaléria z podujatia