Cena Mateja Bela pre profesora Čižmára

Profesor Ján Čižmár získal hlavnú Cenu Mateja Bela od Literárneho fondu za kompletný preklad diela EUKLIDES: Základy.


02. 10. 2023 15.47 hod.
Od: Andrej Ferko

Literárny fond 27. septembra v Zichyho paláci udelil ocenenia za vedecké a odborné preklady. Hlavnú Cenu Mateja Bela za rok 2022 získal aj náš kolega prof. Ján Čižmár za kompletný preklad diela Euklides: Základy, ktoré vydalo vydavateľstvo PERFEKT. Odbornej porote predsedala pani prof. Jana Rakšányiová, ktorej Laudatio hodno citovať:

„Euklidove Elementy, geometrický a matematický spis z 3. st. pred Kr. predstavuje skvost svetového vedeckého a kultúrneho dedičstva. Vydavateľstvo Perfekt poverilo prekladom špičkového odborníka, matematika prof. RNDr. Jána Čižmára, PhD. Pre velikána antického myslenia Euklida nebol prekladateľ len kongeniálnym partnerom, ale aj viac: grécky spis, ktorý 2400 rokov ovplyvňoval matematické myslenie, prof. Čižmár vo všetkých odborných a jazykovo-štylistických dimenziách uchopil a interpretoval. Z dvoch paralelných východiskových textov, gréckeho a anglického, vytvoril excelentnú slovenskú verziu, príkladnú v princípe, ktorý vštepujeme adeptom translácie: "Prekladateľ musí vedieť oveľa viac ako je v texte." Prof. Čižmár vložil do knihy svoju ľudskú a odbornú genialitu: Euklida nielen predstavil v terminologicky a explikačne adekvátnej slovenčine, ale doplnil ho o vlastné komentáre, čo je pridanou hodnotou translátu. Posudzovaný preklad nadštandardných kvalít je dielom veľkej osobnosti, odrazom celoživotnej plodnej práce prof. Čižmára. Monografia prináša neoceniteľný vklad do slovenskej kultúry a úrovne vedeckého myslenia a poznania.“

Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin prevzala pani Zuzana Katrušinová, zástupkyňa riaditeľa vydavateľstva Perfekt. Všetky prémie a ceny za pôvodnú i prekladovú tvorbu za rok 2022 možno nájsť na na stránke Literárneho fondu.

Nášmu bývalému kolegovi srdečne gratulujeme a želáme mnoho ďalších tvorivých nápadov a síl.