Cena Aurela Stodolu za diplomovú prácu

Absolvent študijného programu Ekonomicko-finačná matematika a modelovanie Juraj Jankola získal za svoju diplomovú prácu v oblasti energetiky cenu, ktorú udeľuje spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.


11. 10. 2023 10.14 hod.
Od: Zuzana Chladná

V rámci konceptu Energia pre vzdelanie Slovenské elektrárne, a.s. každoročne udeľujú cenu Aurela Stodolu za najlepšiu bakalársku, diplomovú a dizertačnú prácu v oblasti energetiky.  V poradí už desiatom ročníku súťaže sa výborne darilo Mgr. Jurajovi Jankolovi, absolventovi magisterského študijného programu Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie. Jurajova diplomová práca Optimalizácia vodných elektrární Vážskej kaskády v krátkodobom horizonte získala v tomto roku Cenu Aurela Stodolu za 1. miesto v kategórii diplomových prác a finančnú odmenu vo výške 1 000 eur. Prácu vypracoval pod vedením doc. RNDr. Zuzany Chladnej, Dr., v spolupráci s konzultantmi v Slovenských elektrárňach Ing. Tomášom Šimovičom a Mgr. Adamom Fajkusom.

Ocenená práca predstavuje matematický model prevádzky vodných elektrární Vážskej kaskády. Jurajovým cieľom bolo nájsť efektívnu výpočtovú metódu, ktorá v krátkodobom horizonte umožní, pri splnení požiadavky na presnosť a rýchlosť výpočtu, optimalizovať prevádzku všetkých 22 vodných elektrární súčasne. Pri riešení aktuálneho problému z praxe Juraj využil nadobudnuté teoretické znalosti počas štúdia, a to najmä z oblasti optimálneho riadenia, numerickej matematiky a programovania. Svojou prácou uspel medzi konkurenciou z technicky orientovaných univerzít, čím demonštroval širokú škálu uplatnenia študentov študijného programu Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, ktorý už 25 rokov vzdeláva študentov v oblasti ekonomickej aj finančnej matematiky. 

Jurajovi srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších pracovných úspechov.