MaTeK – zacielené na budúcich učiteľov matematiky

V rámci projektu MaTeK bola v dňoch 30.8. až 3.9. na Univerzite v Trondheime, Nórsku, organizovaná prvá letná škola projektu pre členov konzorcia, do ktorého patrí aj FMFI UK.


16. 09. 2021 14.06 hod.
Od: Mária Slavíčková

V rámci projektu MaTeK bola v dňoch 30.8. až 3.9. na Univerzite v Trondheime, Nórsku, organizovaná prvá letná škola projektu pre členov konzorcia. Cieľom stretnutia bola spoločná práca na riešení výskumnej otázky projektu: Ako možno zvýšiť schopnosti budúcich učiteľov matematiky v príprave vyučovacích jednotiek s ťažiskom na argumentáciu a dokazovanie?“. Lokálni a vedeckí koordinátori na zapojených inštitúciách pripravili sériu prednášok a pracovných dielní, kde mohli doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zažiť spoluprácu v medzinárodnom kolektíve.

Letná škola sa vzhľadom na COVID-19 situáciu konala hybridnou formou. Z našej fakulty sa zúčastnili prezenčne (na fotke zľava): Mária Slavíčková (koordinátor projektu), Tünde Kiss, Michaela Vargová a Adam Jakubička. On-line sa aktívne zúčastnili Zbyněk Kubáček a Peter Vankúš (vedeckí koordinátori projektu).

Veľká vďaka za skvelé zorganizovanie patrí lokálnej koordinátorke Ivete Kohanovej a jej tímu na NTNU v Trondheime.