Vydávanie absolventských dokladov

v stredu 13.10.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.


06. 10. 2021 14.45 hod.
Od: Iveta Gašparová

Vydávanie absolventských dokladov FMFI UK pre absolventov bakalárskeho štúdia a absolventov magisterského štúdia, ktorí vykonali štátne skúšky v auguste 2021

sa uskutoční dňa 13.10.2021 v čase od 9.00 hod. – 12.00 hod.

na Šafárikovom nám. 6, historická budova RUK, na 1.posch., v priestore pred Aulou UK.

Prosíme, pri preberaní dokladov vystupovať po pravom ramene schodiska a zostupovať ľavým ramenom.

V prípade, že si v danom termíne doklady nevyzdvihnete, skontaktujte sa s p. Ing. Složkovou na Oddelení vzdelávania na UK - +421 2 90109690, nina.slozkovarec.uniba.sk