Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Juraj Országh, PhD. (7.9.2021)

v utorok 7.9.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C


13. 08. 2021 10.17 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 7. septembra 2021 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Juraja Országha, PhD. pracovníka Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Zrážkové procesy elektrónov v atmosférach komét a asteroidov

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Elektrónmi indukovaná fluorescencia 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.

Pre účastníkov konania sa verejná habilitačná prednáška uskutoční prezenčne. Tým, ktorí sa zúčastnia obhajoby dištančne a verejnosti bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.