Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Soňa Kilianová, PhD. (22.10.2021)

v piatok 22.10.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C


05. 10. 2021 15.01 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, sa uskutoční dňa 22. októbra 2021 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Sone Kilianovej, PhD., pracovníčky Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Hamilton-Jacobi-Bellmanova rovnica v stochastickej dynamickej optimalizácii portfólia

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Optimization and Differential Equations in Mathematical Modeling 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.