Verejná habilitačná prednáška - Dr. Alicia Marín Roldán (25.10.2021)

v pondelok 25.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364 (aj online)


06. 10. 2021 10.31 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 25. októbra 2021 v miestnosti F1/364 FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška Dr. Alicie Marín Roldán pracovníčky Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Paleoclimate variability studies using laser spectroscopy

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Analysis of fusion-related materials by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.

Tým, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na habilitačnej prednáške prezenčne bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (informácie o pripojení budú zverejnené pred konaním).