Seminár z teórie grafov - František Kardoš (14.10.2021)

vo štvrtok 14.10.2021 o 9:50 hod. v miestnosti M/213


12. 10. 2021 15.04 hod.
Od: Martin Škoviera

Prednášajúci: František Kardoš

Názov: Subcubic planar graphs of girth 7 are class I

Termín: 14.10.2021, 9:50 hod., M 213


Abstrakt:
We prove that planar graphs of maximum degree 3 and of girth at least 7 are 3-edge-colorable, extending the previous result for girth at least 8 by Kronk, Radlowski, and Franen from 1974.

This is a joint work with Sebastien Bonduelle.  


Stránka seminára