Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič (15.10.2021)

v piatok 15.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


13. 10. 2021 12.07 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci: Rastislav Královič

Názov: Neuniformné automaty - už zasa, tentokrát randomizované

Termín: 15.10.2021, 11:00 hod., M/213


Abstrakt:
Ukážeme vzťah medzi nedeterminizmom, determinizmom a randomizáciou pre neuniformné automaty.
Prednáška vychádza z článku Ďuriš a spol. z MFCS 2020


web:
 https://beda.dcs.fmph.uniba.sk/seminar