Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Eugen Viszus (21.10.2021)

vo štvrtok 21.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


07. 10. 2021 21.56 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Eugen Viszus

Názov prednášky: On Hoelder Continuity of Vector-Valued Minimizers for Quadratic Growth Functionals

Termín: 21.10.2021, 14:00 hod., M 223

Abstrakt:
In dimension $n\leq 4$ we give a few sufficient conditions for interior everywhere Hoelder continuity of weak vector-valued minimizers of a class of quadratic growth functionals with VMO-dependence on variable $x$.

Stránka seminára