Plaketa Jura Hronca pre profesora Michala Fečkana

Slovenská akadémia vied udelila prof. Michalovi Fečkanovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK plaketu Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách.


31. 08. 2021 22.08 hod.
Od: Martin Homola

Plaketu Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách si v utorok 24. augusta pri príležitosti životného jubilea prevzal z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov-matematikov prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. Je vedúcim vedeckým pracovníkom Matematického ústavu SAV a súčasne profesorom na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava.

Viac informácií o ocenení pre profesora Fečkana

Srdečne blahoželáme !