Nukleárny seminár - Rastislav Dvornický (11.5.2022)

v stredu 11.5.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


05. 05. 2022 13.47 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Rastislav Dvornický, PhD.

Názov: Neutrínový teleskop v jazere Bajkal: Súčasný status a výhliadky do budúcna

Termín: 11.5.2022, 14:00 hod., zasadačka KJFB - F1/364


Abstract:
V seminári referujeme o súčasnom stave a progrese v budovaní detektora Baikal-GVD, ktorý už na daný moment naberá dáta. Efektívny objem neutrínového teleskopu Baikal-GVD pre neutrínové kaskády pozostávajúce z relativistických častíc s energiou vyššiou než 100 TeV sa zvýšil na úroveň ~0.5 km3. Dizajn a základné charakteristiky najväčšieho neutrínového teleskopu na severnej pologuli budú prezentované. Uvedieme niektoré vybrané výsledky čiastočne skonštruovaného detektoru.