Nukleárny seminár - Martin Venhart (27.10.2021)

v stredu 27.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364 aj online


21. 10. 2021 16.18 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Martin Venhart, PhD. (Fyzikálny ústav SAV, podpredseda SAV)

Názov: Jadrová štruktúra extrémne neutrónovo-deficitných izotopov zlata

Termín: 27.10.2021, 14:00 hod., F1/364 aj MS Teams 

Abstrakt:
Izotopy zlata s extrémnym deficitom neutrónov sú dlhodobo predmetom experimentálneho štúdia za použitia beta premeny (s detekciou gama žiarenia a konverzných elektrónov), in-beam gama spektroskopie, spektroskopie priamo populovaných izomérnych stavov, laserovej spektroskopie a alfa premeny izotopov tália. Napriek tomu, široká paleta vzbudených stavov a koexistujúcich štruktúr ostáva neznáma a to najmä v porovnaní s ťažšími izotopmi zlata a tália.

Na seminári budú prezentované najnovšie výsledky, ktoré dosiahla skupina z Fyzikálneho ústavu SAV a ktoré sa týkajú izotopov 177,179Au. Najvýznamnejším výsledkom je objav silného zmiešavania vlnových funkcií málo a silno deformovaných štruktúr. Tento jav nemá precedens v ťažších izotopoch zlata.

Ďalej budú prezentované viaceré izomérické stavy, ktoré boli len nedávno objavené v 179Au. Tie majú veľký význam pre rozvoj porozumenia fenoménom ako je mnohonásobná koexistencia tvarov a triaxiálna deformácia.