Študenti FMFI UK úspešní na Česko-slovenských ŠVK

Študenti učiteľstva a doplňujúceho pedagogického štúdia sa každoročne zapájajú do ŠVK a tí najlepší z nich sa zúčastňujú aj na Česko-slovenských kolách. Tak tomu bolo aj tento rok a opäť úspešne.


23. 06. 2021 23.22 hod.
Od: Lucia Budinská

V dňoch 11. a 12. 6. sa konalo Česko-slovenské kolo SVOČ v didaktike matematiky a naše študentky si odniesli dve druhé miesta a jedno čestné uznanie. 

Katarína Hrušková získala 2. miesto v kategórii K1 s prácou Rozvoj myslenia žiakov s využitím zážitkovej pedagogiky. Dominika Valášková získala 2. miesto v kategórii K2b s prácou Rozvoj funkčného myslenia žiakov so zameraním na lineárnu závislosť. Obe vypracovávali svoje práce pod vedením PaedDr. Márie Slavíčkovej, PhD.

Bc. Barbora Kubinová získala čestné uznanie v kategórii K3b za prácu Didaktické hry a ich funkcia vo vyučovaní matematiky na druhom stupni ZŠ, ktorú vypracovala pod vedením RNDr. Moniky Dillingerovej, PhD. 

Dňa 18.6. sa konala online Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky.  Bc. Kristián Kolčák s prácou Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky, ktorú vypracoval pod vedením doc. RNDr. Zuzany Kubincovej, PhD., vyhral v sekcii Výskumných prác 1. miesto.  

Všetkým oceneným študentom a ich školiteľkám gratulujeme k skvelým výsledkom. A všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej fakulty. Veríme, že naši študenti sa zapoja do ŠVK aj o rok.