Informatický (týž)deň 2021

Oddelenie didaktiky informatiky KDMFI zorganizovalo ďalší úspešný ročník podujatia pre učiteľov informatiky. Vzhľadom na akuálnu situáciu prebehlo online formou.


22. 10. 2021 11.53 hod.
Od: Michal Winczer

11. až 15. 10. 2021 sa uskutočnilo podujatie Informatický (týž)deň, ktoré organizovalo ODI KDMFI. Prebiehalo online formou v popoludňajších hodinách, vždy od 16:00 do 19:15. Registrovalo sa naň približne 130 učiteľov informatiky na ZŠ a SŠ. Pozvanú prednášku o materiáloch zp rojektu IT Akadémia mal doc. RNDr. Ľubomír Šnajder,  PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Účastníci sa mohli zúčastniť panelovej diskusie o programovaní v školách, v ktorej diskutovali pozvaní učitelia informatiky z praxe a prof. Ivan Kalaš, a tiež aj desiatich webinárov. Tie viedli pracovníci oddelenia didaktiky informatiky, absolventi našej fakulty a spolupracovníci z praxe. Tematicky sa venovali robotike (z pohľadu didaktiky aj vhodnosti), súťaži iBobor, či rôznym menej tradičným programovacím prostrediam (programovanie Robota Karla, hudby, agenta v hre Minecraft, či programovanie pre žiakov so zrakovým postihnutím). Zazneli aj príspevky o bezpečnostných certifikátoch, polovodičovej revolúcii a vytváraní geometrických konštrukcií pomocou počítača. Na jednotlivých webinároch sa zúčastňovalo približne 30-60 účastníkov. Veríme, že si odniesli užitočné inšpirácie do ich školskej praxe a budúci rok sa opäť stretneme, hádam už aj prezenčne.