Grafická súťaž "Mars – náš nový domov?"

Termín uzávierky: 4.10.2021


08. 09. 2021 10.51 hod.
Od: Kristína Rostás

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo tento rok grafickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021. Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Téma grafickej súťaže:  Mars – náš nový domov?

Kategórie súťaže: 

  1. Študenti stredných škôl
  2. Študenti vysokých škôl a doktorandi 

Uzávierka súťaže: 4.10.2021


Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, formulár

V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo.

Ak máte otázky k tejto súťaži, kontaktujte: ncpvatcvtisr.sk