Fedor Šimkovic - laureát ESET Science Award 2020

V stredu 14. 10. 2020 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie prestížnych cien ESET Science Award 2020, ktorých cieľom je ocenenie mimoriadnych osobností slovenskej vedy. O udelení tejto ceny rozhodla medzinárodná komisia, ktorej predsedal držiteľ Nobelovej ceny profesor Kip S. Thorne.


16. 10. 2020 08.32 hod.
Od: Martin Homola

Laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa stal profesor Fedor Šimkovic, ktorý pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, kde vedie tím zložený z mladých vedcov a doktorandov. Profesor Šimkovic vo svojom výskume využíva atómové jadrá ako laboratórium na štúdium fundamentálnych vlastností neutrín. Podieľa sa na experimentoch reprezentujúcich špičkový výskum v neutrínovej fyzike. Podieľa sa na softvéri potrebnom na spracovanie a interpretáciu dát v neutrínových experimentoch NEMO3/SuperNEMO (0vββ), Baikal-GVD (vesmírny neutrínový teleskop) a JUNO (výskum oscilácií neutrín).

Do užšieho päťčlenného finále v hlavnej kategórií postúpil aj matematik profesor Michal Fečkan. V kategórii výnimočný učiteľ sa do finále prebojoval náš docent František Kundracik. V tejto kategórii získal titul laureáta náš kolega z Lekárskej fakulty UK profesor Ivan Varga.

Úspech profesora Šimkovica, ako aj postupy našich kolegov do finále sú pre našu fakultu a univerzitu veľmi významné. Veríme, že povzbudia elán a tvorivú atmosféru na našej fakulte. Najmä v tejto zložitej dobe.

Viac info: www.esetscienceaward.sk