ENVIRA 2023

FMFI UK opäť spoluorganizuje významnú medzinárodnú konferenciu ENVIRA, ktorá sa uskutoční 17.-22.9.2023 v španielskej Seville.


09. 09. 2023 23.02 hod.
Od: Pavel Povinec

Siedma Medzinárodná konferencia o environmentálnej rádioaktivite, ENVIRA 2023, sa uskutoční v dňoch 17. - 22. 9. 2023 v Seville (Španielsko). Konferenciu organizuje Univerzita v Seville (predsedom Lokálneho organizačného výboru je prof. Manuel García-León) v spolupráci s Univerzitou Komenského (Pavel Povinec je predsedom Medzinárodného organizačného výboru). Súčasťou konfrencie je aj workšop Európskej monitorovacej siete rádionuklidov v atmosfére (RoF).

Na konferencii odznejú príspevky zamerané na nové výzvy v oblasti výskumu environmentálnej rádioaktivity, najnovšieho vývoja rádioanalytických technológií, výskumu klimatických zmien, rádioaktivity atmosféry, pozemskej rádioaktivity, prirodzene sa vyskytujúcich rádioaktívnych materiálov, dopadu jadrových zariadení na životné prostredie, rádioekologického výskumu, modelovania environmentálnych procesov, aplikácií environmentálnych rádionuklidov, atď. Špeciálna sekcia bude venovaná pamiatke prof. Michia Aoyamu, významného japonského odborníka v oblasti morskej rádioaktivity, ktorý nás náhle opustil. Táto sekcia sa bude zaoberať najmä výskumom morskej rádioakivity a výsledkami výskumu dopadu fukušimskej havárie na životné prostredie, spojené tiež so súčasnými problémami okolo vypúšťania rádioaktívnych vôd do Tichého oceánu. V rámci tejto sekcie vystúpi s pozvanými referátmi 9 významných japonských špecialistov a odborníkov zo zahraničia.

Konferencie sa zúčastní okolo 300 vedcov zo všetkých kontinentov, ktorí prednesú 28 pozvaných prednášok na aktuálne témy, 120 prednášok v paralelných sekciách a 90 posterov. Za našu fakultu budú prezentovať výsledky svojej práce R. Breier, M. Ješkovský, J. Kaizer, I. Kontuľ a P. Povinec.

Podrobnejšie informácie je možné nájsť na www.envira2023.es.