Doktorand FMFI UK vyhral prvé miesto v súťaži Falling Walls Lab Slovakia

Matej Badin sa stal víťazom súťaže Falling Walls Lab Slovakia a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole súťaže 7. novembra v Berlíne. Predstavil projekt inovatívnej metódy simulácie transformácií pevných materiálov, ktorá vznikla na pôde FMFI UK, pod vedením jeho školiteľa prof. Romana Martoňáka, a ktorá bola nedávno publikovaná v prestížnom fyzikálnom časopise - Physical Review Letters.


06. 10. 2021 14.59 hod.
Od: Matej Badin

Porota zložená z vedcov a odborníkov z rozličných disciplín posudzovala inovatívnosť nápadu, jeho potenciálny dopad a formu prezentácie. Najviac ju zaujal projekt Mgr. Mateja Badina z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a SISSA v Terste, ktorý predstavil inovatívnu metódu simulácie transformácií pevných materiálov pôsobením tlaku. V projekte populárnym spôsobom odprezentoval (záznam podujatia FWLS na Youtube) svoje výsledky získané pod vedením školiteľa prof. Romana Martoňáka, ktoré boli nedávno publikované v prestížnom fyzikálnom časopise Phys. Rev. Lett. 

Nie všetky látky okolo nás sa nachádzajú v rovnováhe. Príkladom je napr. diamant v zásnubnom prsteni, ktorý by nemal existovať pri normálnej teplote a tlaku, ale mal by sa zmeniť naspäť na tuhu v ceruzke – grafit. A to napriek tomu, že sú to len rôzne formy tej istej látky – uhlíka. V mojej prezentácii som sa snažil vysvetliť novú výpočtovú metódu, ktorú sme vymysleli s mojím školiteľom a umožňuje okrem iného hľadať aj ďalšie takéto látky nachádzajúce sa mimo rovnováhy. Tie môžu mať obrovský potenciál pre praktické využitie podobne ako v prípade diamantu,“ hovorí víťaz Matej Badin. 

Inovatívna metóda simulácie transformácii pevných materiálov otvára cestu k možnosti simulácie nukleačných procesov, ako na nasledujúcej animácii, a otvára nové cesty smerujúce k podstatne hlbšiemu pochopeniu štruktúrnych prechodov aj k ich systematickému využitiu na prípravu nových materiálov so zaujímavými vlastnosťami. Predpokladá sa, že podstatnú úlohu pri nukleácii môžu zohrávať defekty kryštálovej štruktúry, čiže oblasti, kde atómy v pôvodnom kryštáli neboli poukladané úplne správne (napr. takzvané dislokácie alebo hranice zŕn). Nová simulačná metóda by mala prirodzene umožniť simuláciu takýchto systémov s defektmi, čo pomocou doterajších metód nebolo možné. 

Viac o nedávnej publikácii možno nájsť v príspevku na stránke FMFI UK pod názvom "Ako sa jeden kryštál mení na druhý". 

Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového formátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2021 bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ medzi 100 účastníkmi z celého sveta. Tí predstavia svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Víťaz získa ocenenie “The Breakthrough Winner“, finančnú výhru a predovšetkým príležitosť prezentovať svoj príspevok na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference dňa 7. novembra v Berlíne.

Slovenské finále už po štvrtýkrát organizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Učenou spoločnosťou Slovenska (www.learned.sk) a Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD, www.daad.de). Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene. Podujatie sa konalo pod záštitou MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD., MPH, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.