Recitál Dmytra Morozova

Pozývame na koncert Dmytra Morozova, šéfdirigenta Orchestra opery a baletu charkivského Národného akademického divadla M. V. Lisenka, ktorý sa uskutoční 24. apríla 2024 o 18.00 h v Moyzesovej sieni.


12. 04. 2024 15.48 hod.

Hudobná verejnosť na Slovensku pozná Dmytra Morozova ako šéfdirigenta Orchestra opery a baletu charkivského Národného akademického divadla M. V. Lisenka. Tento popredný ukrajinský orchester už dva roky pôsobí na Slovensku. Až teraz však máme príležitosť spoznať jeho dirigenta v role sólistu. Dmytro Morozov prednesie v Moyzesovej sieni výber zo svojho bohatého sólového repertoáru – diela, ktorých autormi sú Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Jean-François Dandrieu, William Boyce, John Beckwith, Robert Broderip, Girolamo Frescobaldi, Louis-Claude Daquin a Giovanni Gabrieli. Svoju ojedinelú umeleckú všestrannosť demonštruje Dmytro Morozov aj tým, že bude striedavo hrať na troch veľmi rozdielnych klávesových nástrojoch: na klavíri, čembale a organe (pozitíve).

Vstupenky si možno zakúpiť v podateľni FiF UK na Gondovej 2 a ak sa nevypredajú v predpredaji, k dispozícii budú aj pred koncertom priamo v Moyzesovej sieni (od 17.15 do 17.30 h). Cena pre študentskú obec UK je 5 €, pre zamestnancov a zamestnankyne univerzity 10 €. Vstupenky pre širšiu verejnosť sú k dispozícii v sieti Ticketportal za 15 €.