Odborové motivačné štipendium

v akademickom roku 2016/2017


03. 11. 2016 10.19 hod.
Od: Zdena Solan

Zoznam študentov, ktorým bolo v akademickom roku 2016/2017 dekanom FMFI UK priznané odborové motivačné štipendium

1.Róbert Antoni1. roč.AIN
2.Bc. Michal Árvai1. roč.mPMS
3.Bc. Dominik Babál1. roč.mFJF
4.Irena Bačinská3. roč.FYZ
5.Lucia Bačová1. roč.MAT
6.Matej Badin3. roč.FYZ
7.Matúš Bagin2. roč.EFM
8.Marián Bagyanszký1. roč.AIN
9.Bc. Jakub Bahyl1. roč.mFTL
10.Bc. Martin Baláž1. roč.mFAA
11.Radovan Balog2. roč.AIN
12.Jaroslav Bánovský1. roč.BIN
13.Martin Baránek2. roč.FYZ
14.Kristián Baráth1. roč.INF
15.Bc. Daniela Barborová2. roč.mMPG
16.Daniela Bartková1. roč.OZE
17.Jakub Bartoš1. roč.INF
18.Eduard Batmendijn2. roč.INF
19.Peter Bažík1. roč.INF
20.Dominika Békesová1. roč.BIN
21.Viliam Beňa1. roč.BMF
22.Bc. Katarína Benešová1. roč.mEMM
23.Bc. Beáta Benková2. roč.mEMM
24.Karolína Benková1. roč.MMN
25.Viktória Benková1. roč.OZE
26.Bc. Samuel Beznák2. roč.mFTF
27.Ondrej Bilý1. roč.FYZ
28.Bc. Monika Blažeková2. roč.mMMN
29.Vladislav Blšták3. roč.FYZ
30.Bc. Dana Bobuľská2. roč.mFJF
31.Tomáš Bočinec2. roč.AIN
32.Ingrid Bohunická3. roč.AIN
33.Filip Bolčo1. roč.EFM
34.Dávid Brandys1. roč.EFM
35.Bc. Jozef Brandys2. roč.mINF
36.Mária Brisudová3. roč.PMA
37.Eduard Bučko1. roč.EFM
38.Rudolf Bugaj1. roč.EFM
39.Truc Lam Bui2. roč.INF
40.Mária Cíbiková1. roč.OZE
41.Bc. Katarína Cibulková2. roč.mPMS
42.Milan Cifra2. roč.AIN
43.Bc. Dominika Čamajová2. roč.mMMN
44.Monika Čárska2. roč.MMN
45.Bc. Peter Čársky2. roč.mEMM
46.Bc. Patrik Čechvala1. roč.mFAA
47.Bc. Martin Červeň1. roč.mINF
48.Bc. Jakub Čevajka2. roč.muMAFY
49.Alžbeta Čierťaská2. roč.MMN
50.Andrej Čudrnák1. roč.INF
51.Daniel Čunčík1. roč.BMF
52.Mgr. Michal Daniška1. roč.mEMM
53.Bc. Štefan Danko2. roč.mMMN
54.Dávid Demjen1. roč.AIN
55.Simona Demová2. roč.MMN
56.Bc. Oliver Dendis1. roč.mEMM
57.Patrícia Dianová1. roč.EFM
58.Bc. Matej Ditte1. roč.mFTL
59.František Dráček2. roč.FYZ
60.Bc. Juraj Druska1. roč.mEMM
61.Bc. Jozef Dúc2. roč.mAIN
62.Marek Ďurana1. roč.INF
63.Martina Ďuricová2. roč.AIN
64.Silvia Ďurišová1. roč.FYZ
65.Bc. Erik Ďurjak2. roč.mFAA
66.Bc. Barbora Eckerová1. roč.mFTF
67.Eliška Eckerová2. roč.FYZ
68.Bc. Terézia Eckertová1. roč.mFJF
69.Katarína Fabianová3. roč.AIN
70.Matúš Ferienčík3. roč.MMN
71.Júlia Froncová1. roč.INF
72.Terézia Fulová3. roč.EFM
73.Bc. Askar Gafurov1. roč.mINF
74.Jozef Gago1. roč.EFM
75.M.B.A. Miroslava Galasová2. roč.mIKV
76.Klaudia Gallová1. roč.MMN
77.Ján Gašper2. roč.EFM
78.Bc. Lucia Gemeranová1. roč.mMMN
79.Bc. Štefan Gerbóc2. roč.mAIN
80.Bc. Gabriela Mária Girašková2. roč.mFBM
81.Richard Gramblička3. roč.EFM
82.Bc. Jerguš Greššák1. roč.mINF
83.Lenka Grižáková1. roč.EFM
84.Miroslav Gulika1. roč.BMF
85.Samuel Gurský1. roč.INF
86.Matúš Hagara1. roč.MAT
87.Bc. Barbora Halajová2. roč.mPMS
88.Adam Halász3. roč.AIN
89.Tamara Halešová2. roč.MMN
90.Lucia Hallonová1. roč.MMN
91.Bc. Kristína Halušťoková1. roč.mEMM
92.Slavomír Hanzely1. roč.INF
93.Dominika Harnošová1. roč.EFM
94.Petra Havlíčková1. roč.EFM
95.Bc. Viktor Hirschner2. roč.mMMN
96.Bc. Matej Hladiš1. roč.mEMM
97.Bc. Adam Hložný1. roč.mFTF
98.Brigita Holendová2. roč.MMN
99.Dominik Hollý2. roč.MAT
100.Bc. Júlia Homolová2. roč.mMMN
101.Viktória Horná1. roč.upMAFY
102.Bc. Marián Horňák2. roč.mINF
103.Ľudovít Horváth3. roč.EFM
104.Samuel Horváth3. roč.EFM
105.Matej Hosťovecký1. roč.FYZ
106.Lucia Hrašková2. roč.mIKV
107.Jakub Hrdina2. roč.EFM
108.Zuzana Hromcová3. roč.INF
109.Nina Hronkovičová2. roč.MAT
110.Ondrej Hrušovský2. roč.AIN
111.Vladimír Huba1. roč.MMN
112.Bc. Roman Hudec2. roč.mINF
113.Bc. Tomáš Hudec2. roč.mFTL
114.Lucia Hurajová3. roč.PMA
115.Radoslav Hurtiš3. roč.EFM
116.Filip Husár1. roč.INF
117.Ondrej Husár3. roč.AIN
118.Eva Husárová2. roč.MMN
119.Tadeáš Chujac2. roč.MMN
120.Antónia Ihnátová1. roč.EFM
121.Simona Ihnátová2. roč.EFM
122.Daniel Ihring1. roč.EFM
123.Bc. Lucia Ilavská1. roč.mFBM
124.Jaroslav Ištok3. roč.AIN
125.Bc. Ján Ivančík1. roč.mFBM
126.Viktória Ivanková2. roč.upMATV
127.Daniel Jakubčin3. roč.OZE
128.Klaudia Jakubčinová1. roč.MAT
129.Bc. Martina Jamrišková2. roč.mAIN
130.Bc. Denisa Jančovičová1. roč.mEMM
131.Bc. Marián Janík2. roč.mFTL
132.Filip Janitor3. roč.INF
133.Radoslav Jankovič1. roč.FYZ
134.Bc. Lucia Janoťáková2. roč.mFJF
135.Samuel Jaroš1. roč.FYZ
136.Bc. Katarína Jasenčáková2. roč.mMAT
137.Tatiana Jašurková3. roč.EFM
138.Andrea Ječmenová3. roč.EFM
139.Bc. Natália Jozefíková2. roč.mMMN
140.Matúš Juran1. roč.INF
141.Natália Jurgová1. roč.EFM
142.Bc. Ivan Kačala2. roč.mFAA
143.Dávid Kadlub3. roč.PMA
144.Simona Kajánková1. roč.FYZ
145.Bc. Matúš Kalužák2. roč.mAIN
146.Matúš Kamenický3. roč.BMF
147.Jakub Kandričák2. roč.EFM
148.Kristína Karafová2. roč.AIN
149.Bc. Dušan Kavický1. roč.mFTF
150.Adam Kerdík1. roč.FYZ
151.Samuel Kern2. roč.FYZ
152.Andrea Kičurová1. roč.EFM
153.Lukáš Kiss2. roč.INF
154.Bc. Tünde Kiss2. roč.muMAFY
155.Michal Klein3. roč.AIN
156.Bc. Barbora Klembarová2. roč.mINF
157.Bc. Lucia Klinovská1. roč.muMAFY
158.Michal Knor1. roč.AIN
159.Bc. Katarína Kocsisová2. roč.mEMM
160.Bc. Michal Kočan2. roč.mMMN
161.Jaroslava Kokavcová1. roč.INF
162.Bc. Oleksandr Kondratyev1. roč.mEMM
163.Bc. Simona Konečná2. roč.mPMS
164.Bc. Andrej Kopčár2. roč.mMMN
165.Bc. Tomáš Kopernický2. roč.mAIN
166.Bc. Tatiana Kossaczká1. roč.mEMM
167.Mária Kostická2. roč.MMN
168.Bc. Matúš Košík2. roč.mEMM
169.Ondrej Košút3. roč.EFM
170.Jakub Košvanec1. roč.FYZ
171.Mihály Kotiers1. roč.MAT
172.Bc. Peter Kovács2. roč.mAIN
173.Bc. Anton Kováč2. roč.mIKV
174.Filip Kováč3. roč.AIN
175.Bc. Milan Kováč2. roč.muMAFY
176.Bc. Marek Kováčik2. roč.mMMN
177.Bc. Martina Kováčová2. roč.mFAA
178.Bc. Milada Kováčová1. roč.mFBM
179.Bc. Martin Kovár1. roč.mMAT
180.Bc. Veronika Krajčovicová2. roč.mAIN
181.Barbora Krajmerová1. roč.upMAFY
182.Bc. Jakub Krajňák2. roč.mFJF
183.Hana Krakovská3. roč.MAT
184.Daniel Králik1. roč.FYZ
185.Matej Králik2. roč.INF
186.Vladimír Kráľovič1. roč.EFM
187.Bc. Martin Krátky2. roč.mEMM
188.Bc. Ferdinand Križan2. roč.mAIN
189.Milan Kubala1. roč.INF
190.Jozef Kubík1. roč.AIN
191.Bc. Tomáš Kubla2. roč.mINF
192.Bc. Lenka Kubová2. roč.muMAFY
193.Rastislav Kučera1. roč.INF
194.Bc. Eva Kučmínová2. roč.mEMM
195.Martina Kudelčíková1. roč.MAT
196.Peter Kulcsár Szabó1. roč.EFM
197.Bc. Peter Kuljovský1. roč.mAIN
198.Bc. Olívia Kunertová2. roč.mINF
199.Bc. Lívia Kupčuliaková1. roč.mAIN
200.Bc. Patrícia Kureková2. roč.mEOM
201.Kristína Kuštorová1. roč.MMN
202.Martin Kuťka1. roč.FYZ
203.Daniel Kyselica1. roč.AIN
204.Ivan Latták3. roč.AIN
205.Katalin Lelkes1. roč.EFM
206.Nikoleta Lengyelová3. roč.EFM
207.Alexandra Lešňovská1. roč.MMN
208.Martina Lieskovská1. roč.MMN
209.Kristína Lichá1. roč.BMF
210.Mário Lipovský3. roč.INF
211.Daniel Lisý1. roč.EFM
212.Pavol Lisý2. roč.EFM
213.Štefan Liščák1. roč.FYZ
214.Bc. Radka Litvajová1. roč.mEMM
215.Klaudia Lofajová3. roč.PMA
216.Bc. Ema Löfflerová1. roč.mEMM
217.Bc. Juraj Lörinčík2. roč.mFAA
218.Bc. Viktor Lukáček2. roč.mPMS
219.Bc. Vladimír Macko1. roč.mINF
220.Petra Macková3. roč.MMN
221.Bc. Alžbeta Mackovová1. roč.muMADG
222.Bc. Ivan Magdolen2. roč.mEMM
223.Filip Májek2. roč.EFM
224.Bc. Zuzana Majeríková1. roč.mAIN
225.Ján Majher1. roč.EFM
226.Bc. Marcel Makovník2. roč.mMPG
227.Bc. Matej Malý2. roč.mEMM
228.Magdaléna Marcinková1. roč.BMF
229.Michal Marčišin1. roč.EFM
230.Bc. Marián Margeta2. roč.mAIN
231.Samuel Markech1. roč.EFM
232.Bc. Ladislav Markovič2. roč.mEOM
233.Patrícia Marmanová2. roč.AIN
234.Matej Martinka1. roč.MAT
235.Michal Martoňák3. roč.EFM
236.Bc. Branislav Masár2. roč.mAIN
237.Bc. Martin Masár1. roč.mAIN
238.Bc. Ivan Mašán1. roč.mMMN
239.Emanuel Maťaš1. roč.FYZ
240.Bc. Dušan Matejka1. roč.mAIN
241.Bc. Matúš Maťko2. roč.mFBM
242.Filip Matušák3. roč.INF
243.Bc. Lukáš Matúška2. roč.mFFP
244.Ľubica Matyašovská1. roč.EFM
245.Bc. Jakub Maxa2. roč.mFFP
246.Bc. Veronika Maxová2. roč.mFOS
247.Kristína Mesková1. roč.upMAFY
248.Simon Mičky1. roč.FYZ
249.Bc. Patrik Mihala2. roč.mMAT
250.Dominika Mihaliková2. roč.BMF
251.Ema Mihálová2. roč.MMN
252.Samuel Mikle1. roč.EFM
253.Karin Miksádová2. roč.MMN
254.Bc. Adam Mikušovský2. roč.mAIN
255.Jozef Mišt1. roč.FYZ
256.Filip Mišún3. roč.INF
257.Bc. Mário Mitas2. roč.mEMM
258.Adam Mitura1. roč.EFM
259.Lucia Mladá1. roč.MMN
260.Karolína Mojžišová3. roč.EFM
261.Samuel Molčan1. roč.INF
262.Bc. Matej Molnár2. roč.mFFP
263.Matej Mozola1. roč.INF
264.Ondrej Mráz1. roč.FYZ
265.Miroslav Mrózek1. roč.INF
266.Konrád Müller1. roč.AIN
267.Marek Murin1. roč.MAT
268.Bc. Ján Murín1. roč.mEMM
269.Alexandra Murinčáková1. roč.upMAIN
270.Patrick Mydla1. roč.BMF
271.Viktória Nguyenová1. roč.EFM
272.Bc. Katarína Nováková2. roč.mFBM
273.Silvia Novotná1. roč.upMAFY
274.Alexandra Nyitraiová2. roč.AIN
275.Ľubomír Olbert1. roč.FYZ
276.Bc. Mariana Olbertová2. roč.muMAFY
277.Anton Olexa2. roč.PMA
278.Bc. Samuel Omasta2. roč.mFFP
279.Bc. Nikola Ondríková2. roč.mIKV
280.Bc. Monika Ondrušeková1. roč.mEMM
281.Bc. Marián Opial2. roč.mAIN
282.Jana Oravcová1. roč.MMN
283.Yana Oros1. roč.AIN
284.Bc. Zuzana Paalová2. roč.mEMM
285.Michal Alexander Pálenik1. roč.INF
286.Bc. Veronika Palušová2. roč.mEOM
287.Michal Pandula3. roč.AIN
288.Radoslav Paňko1. roč.upMAFY
289.Debora Pastvová3. roč.FYZ
290.Michal Patrnčiak1. roč.FYZ
291.Bc. Peter Paulovics1. roč.mAIN
292.Bc. Petra Pazderová2. roč.mFBM
293.Michal Pázmány1. roč.AIN
294.Marcel Pecko1. roč.INF
295.Bc. Daniela Pellerová1. roč.mEMM
296.Peter Pavel Arthur Petráš1. roč.FYZ
297.Bc. Hana Petrovská2. roč.mPMS
298.Bc. Jaroslav Petrucha1. roč.mINF
299.Bc. Ivan Piovarči2. roč.mFBM
300.Bc. Barbora Pipíšková1. roč.muMAIN
301.Bc. Nataša Plulíková1. roč.mPMS
302.Katarína Pokrývková1. roč.FYZ
303.Magdaléna Poláčková1. roč.FYZ
304.Filip Polák1. roč.MMN
305.Mikuláš Polák1. roč.INF
306.Bc. Adam Polakovič2. roč.mFBM
307.Bc. Jakub Porubčanský2. roč.mEMM
308.Michal Porubský1. roč.INF
309.Bc. Jakub Pospíchal2. roč.mAIN
310.Bc. Eva Pospíšilová2. roč.mFTL
311.Kristína Prešinská2. roč.MAT
312.Bc. Richard Priesol2. roč.mEMM
313.Vladimír Priner1. roč.FYZ
314.Miroslav Psota3. roč.EFM
315.Michal Puškel3. roč.AIN
316.Bc. Branislav Rabatin2. roč.mFTF
317.Bc. Rastislav Rabatin1. roč.mINF
318.Jozef Rajník3. roč.INF
319.Matúš Rako2. roč.EFM
320.Bc. Alexandra Ravingerová2. roč.mEMM
321.Andrej Redeky1. roč.INF
322.Martin Reguly3. roč.AIN
323.Bc. Katarína Remiarová2. roč.mEMM
324.Bc. Ondrej Ritomský2. roč.mAIN
325.Daniel Rizman3. roč.EFM
326.Bc. Andrea Romanová2. roč.mPMS
327.Romana Ružanská1. roč.FYZ
328.Natália Ružičková2. roč.FYZ
329.Matej Rychtárik1. roč.AIN
330.Bc. Šimon Sádovský2. roč.mINF
331.Bc. Adriána Santrová2. roč.mEMM
332.Peter Sás3. roč.upMATV
333.František Michal Sebestyén1. roč.INF
334.Karol Seják1. roč.OZE
335.Bc. Michal Sejč2. roč.mAIN
336.Martin Selvek2. roč.BMF
337.Soňa Senkovičová1. roč.AIN
338.Bc. Dominika Sersenová2. roč.mFBM
339.Boris Scherer2. roč.EFM
340.Andrej Schlank1. roč.INF
341.Bc. Matej Silný1. roč.mEMM
342.Bc. Terézia Singerová2. roč.mMPG
343.Bc. Viktor Sklenčár2. roč.mAIN
344.Marián Skrip3. roč.AIN
345.Samuel Sládek1. roč.INF
346.Stela Slámová1. roč.MMN
347.Lukáš Slaninka1. roč.AIN
348.Gabriela Slaninková2. roč.AIN
349.Bc. Stella Slučiaková2. roč.mEMM
350.Patrik Smoleň1. roč.MMN
351.Bc. Michal Smolík1. roč.mINF
352.Bc. Milan Smolík1. roč.mFTL
353.Pál Somogyi1. roč.EFM
354.Samuel Spišák1. roč.upMAIN
355.Andrea Spišáková2. roč.AIN
356.Barbora Stachová1. roč.FYZ
357.Péter Stingel2. roč.AIN
358.Laura Stracová2. roč.MMN
359.Bc. Barbora Strešková1. roč.mEMM
360.Petra Strišovská2. roč.mEMM
361.Bc. Lucia Strížencová1. roč.mFBM
362.Bc. Martin Stuchlík2. roč.mAIN
363.Martina Suchá1. roč.MMN
364.Peter Súkeník1. roč.EFM
365.Patricia Svitková3. roč.EFM
366.Tomáš Sýkora1. roč.INF
367.Bc. Beáta Sýkorová2. roč.mMMN
368.Romana Szabóová2. roč.MMN
369.Bc. Katarína Szabová2. roč.mMMN
370.Bc. Dominika Šabaková2. roč.mFBM
371.Bc. Adam Šabík2. roč.mAIN
372.Katarína Šelengová1. roč.upMAFY
373.Ľudmila Šimková3. roč.MAT
374.Jakub Šimo1. roč.INF
375.Viktória Šimšíková2. roč.AIN
376.Branislav Šipula1. roč.AIN
377.Bc. Peter Šišan1. roč.mEMM
378.Bc. Patrícia Šišková2. roč.mAIN
379.Bc. Mária Helena Šiškovičová1. roč.mEMM
380.Mária Šišovská3. roč.FYZ
381.Dana Škorvánková2. roč.AIN
382.Adam Škrlec1. roč.FYZ
383.Matej Škultéty1. roč.BMF
384.Jakub Šmahovský1. roč.INF
385.Bc. Juraj Šnegoň1. roč.mEMM
386.Bc. Katarína Šostáková2. roč.mEMM
387.Karin Šrámková1. roč.EFM
388.Viktor Šroba1. roč.FYZ
389.Karolína Šromeková3. roč.upMAFY
390.Matúš Štefanovič1. roč.INF
391.Bc. Matúš Štefek2. roč.mIKV
392.Roman Števaňák2. roč.INF
393.Bc. Petra Štolcová2. roč.mFBM
394.Michal Štrba2. roč.INF
395.Peter Štrbáň2. roč.FYZ
396.Michal Šturc2. roč.FYZ
397.Dávid Šuba1. roč.AIN
398.Bc. Mária Šubjaková2. roč.mFTF
399.Ľubomír Šufliarský2. roč.MMN
400.Bc. Martin Šuník2. roč.mAIN
401.Bc. Marek Šuppa1. roč.mINF
402.Veronika Šuranová1. roč.INF
403.Bc. Marianna Švehlíková2. roč.mPMS
404.Tomáš Takács1. roč.AIN
405.Martina Talianová1. roč.upMAFY
406.Lenka Tarajová1. roč.MMN
407.Michaela Tekeľová1. roč.MMN
408.Veronika Tekeľová3. roč.EFM
409.Emanuel Tesař1. roč.INF
410.Ján Timoranský1. roč.AIN
411.František Tomana1. roč.AIN
412.Bc. Miloslav Torda1. roč.mPMS
413.Bc. Michal Tóth2. roč.mMAT
414.Adam Trizna1. roč.AIN
415.Bc. Anna Trúsiková1. roč.muMAFY
416.Michaela Turošíková3. roč.PMA
417.Bc. Marek Turza1. roč.mINF
418.Andrej Uhliarik1. roč.FYZ
419.Matúš Vaculík1. roč.EFM
420.Bc. Mária Vajdová2. roč.mINF
421.Jakub Valent1. roč.AIN
422.Bc. Ľudmila Valigurská1. roč.mFBM
423.Jaroslav Valovčan3. roč.FYZ
424.Tomáš Velich1. roč.AIN
425.Simona Veselá1. roč.MAT
426.Ján Veselý1. roč.MAT
427.Bc. Pavol Vidlička1. roč.mMAT
428.Michal Vido2. roč.upMAIN
429.Richard Vincze1. roč.MMN
430.Bc. Ján Virteľ2. roč.mMMN
431.Barbora Viskupová2. roč.MMN
432.Katarína Viskupová1. roč.FYZ
433.Dominika Víteková2. roč.EFM
434.Bc. Dominika Vlčková2. roč.mFTL
435.Bc. Martin Vodička1. roč.mMAT
436.Bc. Peter Vodička2. roč.mEMM
437.Bc. Ján Vodila2. roč.mAIN
438.Martin Vojtek1. roč.EFM
439.Ekaterina Volkova1. roč.EFM
440.Bc. Jarier Wannous2. roč.muMAFY
441.Dávid Wilsch1. roč.MAT
442.Michaela Zatrochová1. roč.MMN
443.Mária Zelenayová1. roč.FYZ
444.Mikuláš David Zeman1. roč.PMA
445.Andrej Zemko1. roč.AIN
446.Martina Zimenová1. roč.MAT
447.Bc. Andrea Žilková2. roč.mEOM
448.Bc. Jana Žilovcová1. roč.mPMS
449.Bc. Tomáš Žitňanský1. roč.mAIN

Rozhodnutia o priznaní štipendia nie je potrebné prísť prevziať, budú založené v spise. Na vyžiadanie môže byť vydaná kópia.

Študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia bude odborové motivačné štipendium vyplatené v dvoch rovnakých častiach, ostatní študenti dostanú celú priznanú čiastku naraz.

Všetky otázky ohľadom štipendia vám opäť zodpovie Mgr. Zdena Solan.