Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania

podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021


24. 11. 2021 17.43 hod.
Od: Martina Sandanusova

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF02), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021. 

Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov pre výzvy v oblasti vzdelávania a posilniť existujúce partnerstvá medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska v rámci vzdelávacej oblasti. 

Výška finančného príspevku je:

  • max. 3000 eur v prípade Opatrenia A (Vyhľadávanie projektového partnera)
  • max 10 000 eur v prípade Opatrenia B (Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu)

Celková výška alokácie na Výzvu je 50 000 eur.

Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online. 

Termín podania žiadostí: 

  • v prípade Opatrenia A je najneskôr 30 dní pred uzatvorením výziev v oblasti vzdelávania BIN SGS02 a/alebo BIN SGS03, alebo do vyčerpania celkovej alokácie. 
  • v prípade Opatrenia B môžu byť žiadosti podané do 31.12.2023, alebo do vyčerpania celkovej alokácie.

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant. 

Podrobné informácie sú uvedené vo Výzve pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF02), ktorá je zverejnená spolu s prílohami na stránke Správcu programu (http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy)