Kontrolná etapa - zimný semester 2021/2022

pre študentov prvého roku bakalárskeho, prvého roku magisterského štúdia a študentov vyšších ročníkov s druhýkrát zapísanými predmetmi


17. 01. 2022 14.58 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov prvého roku bakalárskeho a magisterského štúdia, aby si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v AIS-e  získané hodnotenia.

U študentov vyšších ročníkov sa kontrolná etapa zimného semestra týka predmetov, ktoré mali druhýkrát zapísané.

Študenti (1.ročníka), ktorí v zimnom semestri nezískajú 20 kreditov a študenti, ktorí nezískali hodnotenie druhýkrát zapísaného predmetu, budú zo štúdia vylúčení v zmysle čl. 14 Študijného poriadku fakulty.