Astroworkshop 2018

Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedry astronómie, meteorológie a fyziky Zeme, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave organizovalo od 6. do 8. apríla 2018 už 5. ročník Astronomického Workshopu. Podujatie primárne určené pre astronomicky zameraných študentov našej fakulty sa uskutočnilo na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v malebnom prostredí Malých Karpát v blízkosti mesta Modra.


12. 04. 2018 14.58 hod.
Od: Pavol Matlovič

Program pozostával z prezentácií samotných študentov, ako aj z prednášok pozvaných hostí (či už osobne alebo prostredníctvom telemostu), ktorí sa podelili s účastníkmi o svoje skúsenosti s výskumom na zahraničných inštitúciách. Celkovo si 21 účastníkov workshopu (z bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia) vypočuli 12 zaujímavých prednášok nasledovaných podnetnými diskusiami. Tohtoročný program bol navyše rozšírený o praktické cvičenia týkajúce sa pozorovaní menšími teleskopmi, spracovania observačných dát z väčších teleskopov, či mikroskopickým štúdiom prítomnosti mikrometeoritov.