Uvedenie Základov do života

v piatok 8.7.2022 o 10:30 hod. v zasadačke dekana


07. 07. 2022 10.26 hod.
Od: Andrej Ferko

V zasadačke dekana sa v piatok 8. júla10.30 uskutoční slávnosť pri príležitosti vydania prvého slovenského prekladu Euklidových Základov. 

Program 

  • Uvítanie prítomných
  • Prihovor pána rektora UK: prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
  • Symbolické uvedenie diela do života
  • Gratulácia vydavateľa autorovi i poďakovanie podporovateľom projektu: Jana Matejíčková
  • Slovo má pán prekladateľ a komentátor Základov: prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.
  • Záverečné slovo pána dekana: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
  • Koniec formálnej časti cca o 11.30

Anotácia

K čitateľom sa dostáva prvý slovenský preklad a komentár najslávnejšej knihy s matematickým obsahom v celej histórii matematiky – Euklidovho diela s lakonickým názvom Základy (Stoicheia). Uznávaný starogrécky učenec, mysliteľ a pedagóg Euklides pôsobil okolo roku 300 p. n. l. vo vrcholnej vedeckej a umeleckej inštitúcii vtedajších čias, v „akadémii“ Museion...