Matfyzáci takmer vyhrali vianočnú Kaggle súťaž

Raz ročne Kaggle, známa platforma pre sprostredkovanie súťaží v oblasti strojového učenia, vyhlasuje súťaž s vianočnou tématikou. Tohtoročnú výzvu prijali dvaja matfyzáci, Vladimír Boža a Peter Perešíni, a skončili na 2. mieste.


25. 01. 2019 23.31 hod.
Od: Tomáš Vinař

Vlado Boža je absolventom doktorandského štúdia informatiky na FMFI UK, momentálne pracuje čiastočne ako odborný asistent na Katedre aplikovanej informatiky a súčasne vo firme CEAI, ktorá sa zaoberá budovaním startupov v oblasti strojového učenia. Peter Perešíni ukončil magisterské štúdium informatiky na matfyze a potom študoval na doktorandskom štúdiu vo Švajčiarsku na École polytechnique fédérale de Lausanne, jednej z najprestížnejších európskych univerzít. Po skončení doktorandského štúdia sa vrátil na Slovensko a momentálne delí svoj čas medzi spoluprácu s komerčným aj akademickým sektorom. 

Tento rok súťaž spočívala v riešení variácie známeho Problému obchodného cestujúceho (po anglicky Travelling Salesman Problem, alebo TSP). Pre dané mestá bolo treba nájsť najkratšiu okružnú cestu, no oproti klasickému problému bol krok z každého desiateho mesta (pokiaľ toto mesto nebolo prvočíslo) penalizovaný. "Na začiatku sme vymysleli niekoľko optimalizácií ktoré nám umožnovali rýchlejšie vyhodnocovať potenciálne ťahy. Skôr ako niečo nové a zaujímavé sme ale vlastne len postupne skúšali osvedčené metódy. Takisto sme načítali veľa publikácií z  TSP oblasti a snažili sme sa vymyslieť či a ako sa dajú ich myšlienky aplikovať aj na náš pozmenený problém", hovorí o prístupe k riešeniu problému Peter Perešíni.  

"Niekedy v tretine súťaže to už vyzeralo že sa konečne dostaneme na prvé miesto vo výsledkovke. Avšak naša radosť netrvala dlho pretože tam pribudol silný tím. Na naše prekvapenie nás predbehol tím zložený z dvoch TSP expertov - Williama Cooka a Kelda Helsgauna." William Cook je profesorom na Univerzite vo Waterloo v Kanade a je autorom jedného z najznámejších softvérov Concorde na riešenie TSP. Keld Helsgaun je emeritným profesorom na Roskilde University v Dánsku a patrí medzi popredných svetových odborníkov na TSP. "Túto silnú dvojicu sa nám už počas súťaže nepodarilo dobehnúť ale na druhej strane sme boli stále v závese a s výrazným náskokom pred zvyškom. Posledných pár hodín súťaže sa toto trochu zmenilo a ostatné tímy nabrali nový dych, našťastie nás už nestihli dobehnúť a prevziať tak druhé miesto."