Fotografická a videosúťaž súťaž

v rámci Týždňa vedy 2022, prihlasovanie do súťaže: do 3.10.2022


20. 06. 2022 15.47 hod.
Od: webmaster

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok fotografickú súťaž a videosúťaž, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022. Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Téma fotografickej súťaže:  Vynálezy bez dátumu spotreby

Kategórie súťaže:

1. Študenti stredných škôl
2. Študenti vysokých škôl a doktorandi

Uzávierka súťaže:  3. 10. 2022

V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich fotografií prezentovať predstavu o vynálezoch, ktoré síce boli vytvorené v minulosti, no svoje uplatnenie majú aj v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať i v budúcnosti. 

Téma videosúťaže:  Toto musím vyskúšať doma!

Kategória súťaže:  Študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a doktorandi

Uzávierka súťaže:  3. 10. 2022
V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich videí overiť vo vlastnej réžii jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre.

Všetky podrobné informácie o súťažiach a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete v príslušných dokumentoch k súťažiam na webe www.tyzdenvedy.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na: ncpvatcvtisr.sk