Dva dni s didaktikou matematiky 2022

V dňoch 8. a 9. septembra 2022 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky, ktorá je určená učiteľom stredných škôl a 2. stupňa základných škôl.


29. 06. 2022 11.10 hod.
Od: Emília Miťková

Konferencia je primárne určená pre učiteľov matematiky druhého stupňa ZŠ a všetkých typov SŠ. Jej cieľom je prezentácia výsledkov práce v rôznych oblastiach didaktiky matematiky, prezentácia osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky, prezentácia zaujímavej činnosti žiakov a vytvorenie aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ. Program konferencie bude zložený z plenárnych prednášok, panelovej diskusie, vystúpení v sekciách, workshopov a prezentácii posterov.

Viac informácií: https://dvadni.sk/