Central European Seminar on Computer Graphics

FMFI UK sa opäť podieľala na úspešnej organizáii už 22. ročníka stredoeurópskeho študentského seminára CESCG 2018


04. 05. 2018 12.20 hod.
Od: Andrej Ferko

Central European Seminar on Computer Graphics

22. stredoeurópsky študentský seminár s výstavou EXPO

Smolenice, 25–27. apríla 2018

https://cescg.org/

CESCG, impozantné medzinárodné podujatie, jeden z najvýznamnejších študentských seminárov v strednej Európe, sa konal po 22-krát a už tretí raz ho sprevádzala aj výstava vo formáte, ktorého autorom je Martin Ilčík, CESCG EXPO.

Seminár spoluorganizuje Technická univerzita vo Viedni, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Matematický ústav SAV, VRVis a Slovenská informatická spoločnosť.

V Kongresovom centre SAV sa stretlo 14 inovatívnych firiem zo 4 krajín a 170 hostí, vrátane päťdesiatky najlepších študentov-diplomantov počítačovej grafiky i učiteľov z 12 univerzít zo všetkých štátov Strednej Európy a Bosny a Hercegoviny. Pozvanými prednášateľmi boli špičkoví odborníci na spracovanie vizuálnych informácií, ich prednášky sprítomnili najnovšie myšlienky a inšpirácie z vysoko perspektívnych oblastí výskumu na hrane súčasnej technológie. Doc. Havran z Prahy predstavil Lightdrum, jedinečný prenosný snímač vzhľadu reálnych textúr. Fenomenálny mladý špecialista Helge Rhodin zo Švajčiarska niekoľko nových metód na pomedzí grafiky a videnia, napr. interaktívne animovanie pohybu virtuálnej bytosti pohybmi reálnych prstov, v prednáške From Graphics to Vision with Machine Learning.

Študenti na tejto populárnej konferencii predstavili svoje najnovšie projekty a vedomosti o špičkových smeroch výskumu a výučby počítačovej grafiky, ktorá v súčasnej informačnej a telekomunikačnej technológii hrá kľúčovú úlohu. Program výstavy, seminára i prezentácie sú stránke seminára.

Seminár podporujú aj ďalší sponzori – zo Slovenska VECTARY, Capturing Reality, Escape Motions, SG Production, VECTARY ... a viacerí partneri zo sveta, Disney Research, Autodesk, Two Minute Papers, Procedural Design ...

V súhrne ide o žičlivosť mnohých zúčastnených smerom k vynikajúcim študujúcim najprogresívnejšej technológie, ktorých články a prezentácie súťažia o ceny vo forme kníh od špičkových svetových vydavateľstiev vedeckej literatúry. Oceňuje sa aj najlepšie vedeckotechnické video a článok ženskej autorky cenou IEEE Women in Engineering Best Student Paper Award.
Cenu získala Silvana Zechmeister, VRVis Research Center Wien, 3D Annotations for Geospatial Decision Support Systems

O článkoch rozhoduje skóre z trojice recenzií a o prezentáciách hlasovanie publika.

Best CESCG 2018 Paper - Tomáš Iser, Charles University Prague, Real time Light Transport in Analytically Integrable Quasi-heterogeneous Media

2nd Best CESCG 2018 Paper - Florian Michelic, TU Graz, Real-Time Rendering of Procedurally Generated Planets

3rd Best CESCG 2018 Paper - Lukas Eibensteiner, TU Wien, Procedural Music Generation with Grammars 

Best CESCG 2018 Video - Tomáš Iser, Charles University, Prague, Real time Light Transport in Analytically Integrable Quasi-heterogeneous Media.

Zhodou okolností mali tri najlepšie články aj tri najlepšie prezenácie, v obmenenom poradí 1. Florian Michelic, 2. Lukas Eibensteiner, 2. Tomáš Iser (mali sme dve druhé miesta s rovnakým počtom hlasov z publika).

Seminár CESCG s výstavou sa od roku 1998 koná na jar v čo najľúbeznejšom prostredí. Na tomto jarnom festivale rozkvitajúcich myšlienok sa už tradične hľadí do budúcnosti, a práve preto sa tu podporuje aj akademické obohacovanie i stretanie najlepších študentov aj ich učiteľov. Vyučovanie počítačovej grafiky v mnohých krajinách sa na tejto báze každoročne myšlienkovo synchronizuje a vzájomne inšpiruje, čo sprítomňuje aj práve publikovaný článok v časopise Computer Graphics Forum, Distinctive Approaches to Computer Graphics Education.

Študentský seminár CESCG sa stal svetovo viditeľnou akciou a je pravdepodobne jediným študentským seminárom, ktorý bol v participačnom programe UNESCO a zaradili ho na portál http://kesen.realtimerendering.com/ – prominentný zoznam špičkových počítačovografických vedeckých podujatí – Computer Graphics Resource.

Jedným z uzáverov programového výboru CESCG bolo rozhodnutie pokračovať v udržateľnosti tejto tradície a usporiadať CESCG 2019 koncom apríla poznove v Smoleniciach. Videá o tohtoročnom priebehu CESCG EXPO a CESCG pripravuje Stanislav Griguš (SG Production) a pribudnú na YouTube čo nevidieť...