Astroworkshop 2022

Oddelenie astronómie a astrofyziky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave organizuje už v poradí 9. ročník astronomického workshopu Astroworkshop 2022, ktorý sa uskutoční v termíne 23.9 - 25.9.2022 na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu v Modre.


24. 06. 2022 17.22 hod.
Od: Stanislav Griguš

Stretnutie je primárne určené pre doktorandov, magisterských študentov a astronomicky zameraných študentov bakalárskeho stupňa na našej fakulte. Program workshopu bude pozostávať z prezentácií samotných študentov, ako aj z prednášok pozvaných domácich a zahraničných hostí. Cieľom tejto udalosti je vzájomne si vymeniť skúsenosti nadobudnuté z oblasti astronómie a astrofyziky, dozvedieť sa nové zaujímavosti, spoznať nových ľudí a nadviazať prípadnú spoluprácu. V pláne sú aj praktické sekcie, v prípade priaznivého počasia večerné pozorovanie a exkurzia areálu observatória.  

Pre viac informácii napíšte na:
pisarcikovafmph.uniba.sk
danica.zilkovafmph.uniba.sk
michal.sturcfmph.uniba.sk