Štipendiá francúzskej vlády na rok 2021/2022

pre doktorandské a post-doc pobyty


19. 12. 2020 13.30 hod.
Od: Juraj Tóth

Možnosti získania štipendia francúzskej vlády pre budúcich doktorandov a už doktorandov, ako aj vedeckých pracovníkov:  

  1. Štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (cotutelle de thèse) – štipendista získava diplom PhD aj slovenskej univerzity aj francúzskej univerzity
  • Doktorand strávi 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov.
  • Štipendium francúzskej vlády vo výške 1415 eur mesačne poberá študent počas pobytu vo Francúzsku.
  • Ako štipendista francúzskej vlády neplatí zápisné na francúzskej univerzite.
  • Medzi slovenskou a francúzskou univerzitou musí byť podpísaná dohoda „convention de cotutelle de thèse » - Dohoda o doktorandskom štúdiu pod dvojitým vedením.
  • O štipendium žiada buď ako piatak vysokoškolského štúdia, alebo ako prvák doktorandského štúdia, ktoré trvá 4 roky 
  1. Ďalšou možnosťou je podporiť krátkodobé vedecké pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania od jedného do troch mesiacov
  • 1700 eur mesačne pre doktorandov a post-doc do 5 rokov od získania PhD
  • 2055 eur mesačne pre post-doc, ak bol doktorát získaný pred viac ako piatimi rokmi 

 

Bližšie informácie a žiadosť:
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/
https://www.facebook.com/CFSlovaquie/photos/a.1638579426421301/2840690009543564/

 

Žiadosti o štipendium francúzskej vlády: do 1. marca 2021.


Kontaktné údaje: 
Martina SAGANOVÁ
Chargée des échanges
Coopération Scientifique, Technique et Universitaire
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Ambassade de France en Slovaquie

Sedlárska 7
812 83 Bratislava
Tél.: 00 421 2 59 34 77 41
www.institutfrancais.sk