Zasadnutie disciplinárnej komisie FMFI UK (18.12.2020)

v piatok 18.12.2020 o 10:30 hod. v miestnosti F1/328


18. 12. 2020 08.41 hod.
Od: Kristína Rostás