Druhá prednáška Detskej Univerzity Komenského na tému Prečo lietadlo nespadne?

Dňa 13. júla 2016 sa malí študenti 14. ročníka Detskej Univerzity Komenského zúčastnili v priestoroch Divadla Aréna na zaujímavej a v poradí už druhej prednáške na tému Prečo lietadlo nespadne? Prednášajúcim bol odborník z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD.


Hneď v úvode predstavil deťom doc. Černý významného anglického fyzika a matematika Isaaca Newtona a porozprával im povestnú legendu, ktorá ho priviedla na myšlienku o zemskej príťažlivosti.

Vo svojej prednáške ďalej hovoril aj o tom, že kedysi vládli teórie, podľa ktorých môže lietať len to, čo je ľahšie ako vzduch a že teplý vzduch je ľahší ako vzduch studený, keďže má menšiu hustotu, pričom malým poslucháčom porozprával aj o vynáleze bratov Montgolfierovcov – ich prvom papierovom balóne naplnenom horúcim vzduchom.

Tak horizontálny, ako aj vertikálny pohyb lietadla či helikoptéry je podľa doc. Černého výsledkom známeho Newtonovho zákona akcie a reakcie. "Lietadlo lieta preto, že pilot umne riadi rýchlosť pohybu lietadla smerom dopredu a množstvo vzduchu tlačeného pod seba modelovaním profilu krídel," uviedol doc. Černý.

Prednáška doc. Černého bola veľmi pútavá a malí poslucháči ho po celý čas zahŕňali svojimi zvedavými otázkami.

Na malých študentov čaká v rámci 14. ročníka Detskej Univerzity Komenského ešte sedem ďalších prednášok, pričom po tej poslednej bude v Aule UK nasledovať slávnostná promócia, na ktorej si absolventi prevezmú svoje diplomy.

Program Detskej Univerzity Komenského

Bližšie informácie o 14. ročníku Detskej Univerzity Komenského vám prinesieme v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita.