Piatkový seminár z fyziky - M. Kocifaj, F. Kundracik (4.12.2015)

v piatok 4.12.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/22


30. 11. 2015 10.45 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Miroslav Kocifaj, František Kundracik 

Názov prednášky: Rozptyl elektromagnetického žiarenia na elektricky nabitých a neutrálnych časticiach: podobnosti a rozdiely

Termín: 4.12.2015. 14:00 hod., F2/22


Abstrakt:
Fakt, že elektrický náboj na povrchu malých častíc môže ovplyvňovať ich optické vlastnosti bol rozpoznaný len nedávno. Riešenie interakcie elektromagnetického žiarenia s nabitou časticou bude dokumentované na súbore numerických výsledkov. Diskutované budú podmienky vzniku vibračných módov, ktoré spôsobujú optické rezonancie v near-field a far-field. Analytické riešenie pre časticu sférického tvaru bude doplnené o numerický model pre nesférickú časticu.

Stránka seminára