Jednoduché pokusy - Klára Velmovská (9.11.2016)

v stredu 9.11.2016 v čase od 14:00 do 15:00 hod. v posluchárni C


02. 11. 2016 15.27 hod.
Od: Martin Belluš

V rámci podujatia Tyždeň vedy Vás pozývame na popularizačno náučnú prednášku:


Prednášajúci:
 doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. 

Názov: Jednoduché pokusy 

Termín: 9.11.2016, 14:00 - 15:00 hod., poslucháreň C


Prednáška je určená pre verejnosť, najmä žiakov základných a študentov stredných škôl.