Informačný seminár o štipendiách: Ochutnaj svet!

9. novembra 2016 (streda) o 13.30 hod., Auditorium maximum, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Pozývame vás na informačný seminár o štipendiách SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra), ktorý sa uskutoční v stredu 9. novembra 2016 o 13.30 hod. v Auditoriu maximum Právnickej fakulty UK (2. poschodie).

Seminár je určený študentom, doktorandom a vysokoškolským pedagógom.